EU-erklæring om Ukraina

7. april sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak overfor handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet eller uavhengighet.

Les mer her.