EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar

4. mai sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar/Burma.

Les mer her.