EU-erklæring om Myanmar/Burma

12. april sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar/Burma.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/243