EU-erklæring om Nicaragua

29. oktober sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua.

Les mer her.