EU-erklæring om restriktive tiltak mot cyberangrep

31. mai sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak for bekjempelse av cyberangrep som truer unionen eller dens medlemsstater.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/754