EU-erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland

6. januar sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot Hviterussland.

Les mer her.