EU-erklæring om Nicaragua

25. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua.

Les mer: COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/24