EU-erklæring om Ukraina

30. september sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak med hensyn til handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet eller uavhengighet.

Les mer her.