EU-erklæring om Tunisia

16. februar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Tunisia.

Les mer: COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/118