EU-erklæring om tredjelands tilslutning til restriktive tiltak med bakgrunn i situasjonen i Libya

14. oktober sluttet Norge seg til EU-erklæringen om tredjelands tilslutning til restriktive tiltak med bakgrunn i situasjonen i Libya.

Les mer her