EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland og Hviterussland

12. april sluttet Norge seg til flere EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland og Hviterussland.

Restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Hviterussland og Hviterusslands involvering i den russiske aggresjonen mot Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/579

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/582

Restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger, som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/578