EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland og Belarus

8. juni sluttet Norge seg til en rekke EU-erklæringer om restriktive tiltak rettet mot Russland og Belarus.

Restriktive tiltak i lys av situasjonen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggresjonen mot Ukraina. Council implementing decision (CFSP) 2022/881

Restriktive tiltak i lys av situasjonen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggresjonen mot Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/882

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/883

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/885

Restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina (med unntak av tiltakene som er rettet mot russiske medier. Tilslutning til disse tiltakene er fortsatt til vurdering). Council decision (CFSP) 2022/884