EU-erklæring om restriktive tiltak mot Sør-Sudan

31. mai sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/755