EU-erklæring om restriktive tiltak mot cyberangrep

30. november sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot cyberangrep.

Les mer her.