EU-erklæringer

EU-erklæring om Libya

7. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Libya.