EU-erklæring om restriktive tiltak mot Iran

25. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot Iran.

Les mer her.