EU-erklæring om restriktive tiltak mot bruk av kjemiske våpen

17. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot bruk av kjemiske våpen.

Les mer her.