EU-erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland

15. mars sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland.

Les mer her.