EU-erklæring om restriktive tiltak mot dataangrep

16. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot dataangrep.

Les mer her.