EU-erklæring om Iran

26. april sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Iran.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/596