EU-erklæring om Hviterussland

1. mars sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Hviterussland.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/307