EU-erklæring om restriktive tiltak mot enkelte personer og virksomheter i lys av situasjonen i Tunisia

30. september sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot enkelte personer og virksomheter i lys av situasjonen i Tunisia.

Les mer her.