EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Iran

16. november sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak mot visse personer og virksomheter i lys av situasjonen i Iran.

Les mer: COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/2234

Les mer: COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/2235