EU-erklæring om Libya

16. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak med bakgrunn i situasjonen i Libya.

Les mer her.