EU-erklæring om restriktive tiltak mot Nord-Korea

3. mai sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/661