EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

23. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot Syria.

Les mer her.