EU-erklæring om Syria

21. februar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria fra 15. november 2021.

Les mer: Council Implementing Decision (CFSP) 2021/1984