EU-erklæring om restriktive tiltak mot Iran

19. oktober sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak rettet mot visse personer og enheter i lys av situasjonen i Iran.

Les mer: COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/1956