EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland

11. mars sluttet Norge seg til flere EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland og Hviterussland i lys av situasjonen i Ukraina.

Restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger, som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/395

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/397

Restriktive tiltak i lys av situasjonen i Hviterussland og Hviterusslands involvering i den russiske aggresjonen mot Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/399