EU-erklæring om Hviterussland

9. juli sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restrikitve tiltak i lys av situasjonen i Hviterussland.

Les mer her.