EU-erklæring om restriktive tiltak angående Russland

10. mars sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak rettet mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Ukraina.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/376