EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland

25. juli sluttet Norge seg til tre EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

Restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/1271

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/1272

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/1276