EU-erklæring om restriktive tiltak mot Nord-Korea

16. august sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/1336