EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland og Hviterussland

4. mars sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak mot henholdsvis Hviterussland og Russland.

Restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Hviterussland. COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/356

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/354