EU-erklæring om Mali

16. februar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Mali.

Les mer: Council Decision (CFSP) 2022/157