EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland

20. april sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/627

Restriktive tiltak som reaksjon på anerkjennelsen av de ikke-regjeringskontrollerte områdene i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraina og beordringen av væpnede russiske styrker inn i disse områdene. Council decision (CFSP) 2022/628