EU-erklæringer

EU-erklæring om restriktive tiltak mot alvorlige brudd på menneskerettighetene

7. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Les mer: Council decision (CFSP) 2021/2197