Nordisk samarbeid i en ny tid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Når sikkerhetspolitikken, klimapolitikken og handelspolitikken veves tettere sammen og det multilaterale samarbeidet er under press blir det nordiske samarbeidet enda viktigere. I dag legger regjeringen fram en melding til Stortinget om dette samarbeidet.

– Vi har et tett nordisk samarbeid som skal være synlig, relevant og verdifullt for innbyggerne. Vår felles nordiske ambisjon er å gjøre det enkelt å bo, studere og jobbe på tvers av grensene i Norden, sier nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

De nordiske regjeringene har som mål at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Konkret samarbeid og koordinering skal sørge for at Norden tar ansvar, går foran i den grønne omstillingen og bidrar til å nå klimamålene i Parisavtalen. 

– Noe av det som forener oss i Norden er våre felles verdier. Vi skal fortsette å forsvare et forpliktende internasjonalt samarbeid, folkeretten og det multilaterale systemet. Dette er viktig for Norge og for alle de nordiske landene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det nordiske samarbeidet er omfattende. Fra grønne transportkorridorer til felles arbeidsmarked. Fra studentutveksling til felles kraftmarked. Fra miljømerking til felles frølager på Svalbard. Fra krisesamarbeid til nedbygging av grensehindre.

Meldingen som legges fram i dag redegjør for Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022. Det norske formannskapet sammenfalt i tid med et historisk vannskille for nordisk samarbeid. Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar i fjor har gitt en ny sikkerhetspolitisk virkelighet i Norden og i Europa. Finsk og svensk NATO-medlemskap blir viktig for norsk sikkerhet og for det nordiske samarbeidet.

Det nordiske samarbeidet innenfor utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er derfor blant temaene som omtales i meldingen. Også samarbeidet mellom de nordiske og de baltiske landene og nordisk samarbeid i multilaterale organisasjoner er sentrale temaer i meldingen.