Om Kongen i statsråd

Forberedelse av saker til statsråd

«Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd forberedes og fremmes av et departement eller av Statsministerens kontor. Disse retningslinjene redegjør for de spørsmål som må vurderes for saker som skal behandles av Kongen i statsråd. Retningslinjene gjennomgår også kravene til en kongelig resolusjon, både generelt og i ulike sakstyper.

Les dokumentet

Vedlegg

 • Vedlegg I Rutinebeskrivelse for oppmelding mv. av saker til statsråd
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg II eksempel på kongelig resolusjon om sanksjon av lov
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg III eksempel på kongelig resolusjon om ikraftsetting av lov
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg IV eksempel på kongelig resolusjon om delt ikraftsetting av lov
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg V eksempel på kongelig resolusjon om sanksjon og ikraftsetting av lov
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg VI eksempel på kongelig resolusjon om sanksjon og delt ikraftsetting av lov
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg VII eksempel på kongelig resolusjon om delegering av Kongens myndighet
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg VIII eksempel på kongelig resolusjon om overføring av forvaltningsansvar for lov
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg IX eksempel på kongelig resolusjon om overføring av forvaltningsansvar for fagområde
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg X eksempel på kongelig resolusjon om fastsettelse av ny forskrift
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg XI eksempel på vedlegg til kongelig resolusjon om oppnevning av medlemmer til et utvalg (navneliste)
  [ Word | PDF ]
 • Vedlegg XII eksempel på rettet kongelig resolusjon [ PDF ]
 • Vedlegg XIII eksempel på utfylt statsrådsliste [ Word | PDF ]
 • Vedlegg XIV eksempel på avslutningen av proposisjoner og meldinger
  [ Word | PDF ]

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse