Om statsråd

Forberedelse av saker til statsråd

Les dokumentet