Historisk arkiv

Om Kongen i statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har oppdatert retningslinjene «Om statsråd», også kalt Grønt hefte.

Et overordnet mål med den nye utgaven er å gjøre retningslinjene mer brukervennlige og å gi en kronologisk fremstilling av de spørsmål som må vurderes for saker som skal behandles av Kongen i statsråd. Målgruppen for retningslinjene er ansatte i departementene. Teksten er vesentlig omstrukturert, og det er lagt inn flere eksempler for å konkretisere hvordan kongelige resolusjoner skal settes opp. Omtale av regjeringsdannelse og forhold som dekkes av publikasjonene «Om regjeringens forhold til Stortinget» og «Om r-konferanser» er tatt ut.  

For å understreke at Kongen i statsråd er det øverste forvaltningsorganet i Norge er tittelen på retningslinjene endret til «Om Kongen i statsråd».