Håndbok for politisk ledelse

Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8. Målgruppen for Håndboken er først og fremst politisk ledelse i departementene. Statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene bør imidlertid også kjenne innholdet i håndboken.

Les dokumentet

Vedlegg

 1. Retningslinjer for kjøp og salg av finansielle instrumenter (PDF)
 2. Rutiner for håndtering av gaver i tjenesten (PDF)
 3. Retningslinjer for bruk av drosje (PDF)
 4. Retningslinjer for bruk av bonuskort mv. (PDF)
 5. Rutine for bruk av biltjenesten i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (PDF)
 6. Mal for pendlerboligavtale (PDF)
 7. Refusjonsskjema. Transportkostnader til hjemreiser (pendlerreiser) (Word)
 8. Refusjonsskjema. Transportkostnader ved besøksreiser for familie (Word)
 9. Søknadsskjema. Søknad om pendlerbolig (Word)
 10. Søknadskjema. Søknad om fratredelsesytelse (Word)
 11. Søknadsskjema. Godtgjørelse ved karantene (Word)
 12. Fraværsskjema (Depweb - virker bare i departementene)