Håndbok for politisk ledelse

Håndboken gir en samlet oversikt over bestemmelser om departementspolitikernes lønns- og arbeidsforhold, samt gir enkelte råd av praktisk art både til politikere og administrasjonen i departementene.

Les dokumentet

Håndbok for politisk ledelse distribueres til regjeringens medlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere og til departementene. 

Vedlegg (de fleste i pdf-format):