Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

Forord

Formålet med håndboken er å gi en samlet oversikt over arbeidsvilkårene for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere.

Håndboken utfyller og supplerer reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse fastsatt ved kongelig resolusjon 28. mars 2003, sist endret ved beslutning av Statsministerens kontor september 2016.

Reglementet er fastsatt som en oppfølging av forslaget fra det såkalte Politikerutvalget i NOU 2000:11 om arbeidsvilkårene for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere.

Håndboken finnes tilgjengelig i elektronisk form på Statsministerens kontors hjemmeside www.regjeringen.no/hpl. Håndboken kan også lastes ned i EPUB-format til nettbrett og mobile enheter.

Den elektroniske versjonen av håndboken vil bli løpende oppdatert.

Håndboken utarbeides ved Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor

Anne Nafstad Lyftingsmo

Regjeringsråd

Til dokumentets forside