Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

9 Regjeringens biltjeneste

Regjeringens biltjeneste har biler som benyttes til tjeneste- og representasjonsoppdrag, sikkerhetskjøring mv. som kjøres av sjåfører tilsatt ved Statsministerens kontor.

Egne bestemmelser om bruk av bilene i Regjeringens biltjeneste er godkjent av tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, jf. alminnelige bestemmelser om bruk av statens motorvogner § 13. I tillegg har Politidirektoratet gitt særskilte retningslinjer for transport av regjeringens medlemmer. Bestemmelsene er unntatt offentlighet da de omhandler sikkerhetsmessige vurderinger.

Bestilling av biler gjøres til kjørekontoret på telefon 22 24 40 95. Kjørekontoret er bemannet alle hverdager fra kl. 07.00-17.00.

Utenfor kjørekontorets åpningstid vil telefonen bli satt over til en vakttelefon. Vakttelefonen betjenes hele døgnet.

For å kunne gjennomføre kjøreoppdragene registrerer kjørekontoret navn og telefonnummer til statsråden som oppdraget omfatter, samt andre opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget, for eksempel tid og sted for oppmøte og retur. Av sikkerhetsgrunner registreres også antall medpassasjerer. Opplysningene registreres i elektronisk kjørebok.

Til dokumentets forside