Forord

Statsministerens kontor har utarbeidet disse retningslinjene for behandling av saker som skal fremmes i statsråd. Formålet med heftet er å sikre en felles praksis og ensartet utforming av statsrådsakene. Retningslinjene er veiledende, og avvik fra dem innebærer ikke i seg selv saksbehandlingsfeil som kan påberopes i en forvaltningssak.

Heftet inneholder i tillegg informasjon om hvordan medlemmene av statsrådet pekes ut, hvordan arbeidsdelingen mellom dem fastsettes, og hvilke omstendigheter som kan føre til en regjerings avgang.

Heftet bør leses i sammenheng med to andre hefter som Statsministerens kontor har utarbeidet:

  • «Om r-konferanser» tar for seg hvordan regjeringen arbeider og hvordan saker som behandles i regjeringen blir forberedt.
  • «Om forholdet til Stortinget» tar opp spørsmål som oppstår i forholdet mellom regjering og Storting. I heftet redegjøres det blant annet for hvordan proposisjoner og meldinger fra regjeringen blir behandlet i Stortinget.

Heftene finnes tilgjengelig i elektronisk form på Statsministerens kontors hjemmeside på www.regjeringen.no. Heftet kan også lastes ned i EPUB-format til nettbrett og mobile enheter. Den elektroniske versjonen av heftet vil bli løpende oppdatert.

Anne Nafstad Lyftingsmo

regjeringsråd

Ajourført juni 2017

Til dokumentets forside