3 Hva er en statsrådsliste?

Saker som skal behandles i statsråd skal meldes opp til Statsministerens kontor. Ved oppmelding skal departementet sette opp en liste over sakene departementet fremmer til det aktuelle møtet i statsrådet. Dette dokumentet kalles «statsrådslisten». Statsrådslisten inneholder tilrådingene i de kongelige resolusjonene som departementet fremmer. Det er dette dokumentet det leses opp fra i forberedende statsråd og i statsråd, se kapittel 8 og 9. Statsrådslisten er derfor kun et hjelpedokument for statsråden til å foredra saken i statsråd, og det bevares ikke etter at det aktuelle statsrådsmøtet er gjennomført.

Statsrådslistene skal skrives i en fast elektronisk mal fastsatt av Statsministerens kontor, distribuert av DSS. Veiledning om utfylling mv. av statsrådslisten følger av rutinebeskrivelsen i vedlegg I. Vedlegg XIII gir et eksempel på utfylt statsrådsliste.

Til forsiden