Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 21-40 av 1142 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 6. november 2020

  06.11.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i havne- og farvannsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 30. oktober 2020

  30.10.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 23. oktober 2020

  23.10.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om utbygging og finansiering av riksvei 4 på strekningen Roa - Gran grense inklusive Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet.

 • Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2020

  16.10.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Samfunnssikkerhet i en usikker verden" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 9. oktober 2020

  09.10.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i domstolloven.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2021

  07.10.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 21. september og 25. september 2020  offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2021.

 • Offisielt frå statsrådet 5. oktober 2020

  05.10.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja fleire forslag for å avhjelpe konsekvensar av Covid-19-utbrotet.

 • Offisielt fra statsråd 25. september 2020

  25.09.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem forslag om endringer i burettslagslova.

 • Offisielt frå statsrådet 21. september 2020

  21.09.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Langskip - fangst og lagring av CO2 " lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 11. september 2020

  11.09.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Nina Schanke Funnemark åremålsbeskikket som skattedirektør for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 4. september 2020

  04.09.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag er det mellom anna fastsett forskrift for grunnbeløp, satsar for minste pensjonsnivå og satsar for garantipensjon i folketrygda frå 1. mai 2020.

 • Offisielt fra statsråd 28. august 2020

  28.08.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Samisk språk, kultur og samfunnsliv" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 14. august 2020

  14.08.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 14. august 2020.

 • Offisielt fra statsråd 23. juni 2020

  23.06.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge, og stortingsmeldingen "Politimeldingen - et politi for fremtiden" ble lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 19. juni 2020

  19.06.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal vurdere utfordringar knytta til sjøsikkerheit og beredskap i cruisetrafikken.

 • Offisielt fra statsråd 12. juni 2020

  12.06.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Pål Kulø Lønseth ble utnevnt til ny sjef for Økokrim.

 • Offisielt frå statsrådet 5. juni 2020

  05.06.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja forslag om ei midlertidig lov om å utsetje fristane for årsrekneskap og generalforsamlingar, for å avhjelpe konsekvensar av Covid-19-utbrot.

 • Offisielt fra statsråd 29. mai 2020

  29.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet som følge av økonomiske tiltak i møte med koronaviruset.

 • Offisielt frå statsrådet 26. mai 2020

  26.05.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Ida Lindtveit Røse konstituert til statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 20. mai 2020

  20.05.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet sanksjonert endringer i kringkastingsloven.