Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 21-40 av 1110 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 18. mars 2020

  18.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag ble det lagt frem et forslag om en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av koronaviruset Covid-19.

 • Offisielt fra statsråd 15. mars 2020

  15.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I et ekstraordinært statsråd i dag ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av Covid-19.

 • Offisielt frå statsråd 13. mars 2020

  13.03.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna fremma to proposisjonar om økonomiske tiltak og endringar i skattelova og skattebetalingslova, i samband med virusutbrotet.

 • Offisielt fra statsråd 6. mars 2020

  06.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 fastsatt til mandag 13. september 2021.

 • Offisielt fra statsråd 2. mars 2020

  02.03.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 28. februar 2020

  28.02.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Bente Lund Jacobsen åremålsbeskikka som eldreombod for ein periode på seks år. Det vart også fremja ein proposisjon om endringar i kringkastingslova.

 • Offisielt fra statsråd 14. februar 2020

  14.02.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en ytringsfrihetskommisjon.

 • Offisielt frå statsrådet 7. februar 2020

  07.02.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det fremma ein proposisjon med forslag til endringer i utlendingslova.

 • Offisielt fra statsråd 31. januar 2020

  31.01.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Elisabeth Sørbøe Aarsæther åremålsbeskikket som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 24. januar 2020

  24.01.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

 • Offisielt fra statsråd 10. januar 2020

  10.01.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem forslag om endringer i utlendingsloven.

 • Offisielt fra statsråd 20. desember 2019

  20.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forskrifter om vern av 46 skogområder i fylkene Hordaland, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Trøndelag og Troms fastsatt.

 • Offisielt fra statsråd 18. desember 2019

  18.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 13. desember 2019

  13.12.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Høytflyvende satellitter - jordnære formål", ein strategi for norsk romverksemd, lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 6. desember 2019

  06.12.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

 • Offisielt frå statsrådet 29. november 2019

  29.11.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd nye medlemar til hovudstyret i Noregs Bank.

 • Offisielt fra statsråd 22. november 2019

  22.11.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023" og "Statens direkte eierskap i selskaper - bærekraftig verdiskaping" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 15. november 2019

  15.11.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Noreg og dei andre statane som er knytte til Gøteborgprotokollen, er einige om nye krav til reduserte utslepp av forureining til lufta frå 2020.

 • Offisielt fra statsråd 8. november 2019

  08.11.2019 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» lagt fram. Det ble også oppnevnt et utvalg for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å

 • Offisielt frå statsrådet 1. november 2019

  01.11.2019 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag ble det vedteke at lovendringar om avvikling av prinsippet om eitt statsborgarskap trer i kraft 1. januar 2020.

Til toppen