Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 21-40 av 1151 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 8. januar 2021

  08.01.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 21. desember 2020

  21.12.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden trer i kraft 1. januar 2021. Fra samme dato opprettes Dagligvaretilsynet.

 • Offisielt frå statsrådet 18. desember 2020

  18.12.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 11. desember 2020

  11.12.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

 • Offisielt frå statsrådet 4. desember 2020

  04.12.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 27. november 2020

  27.11.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 20. november 2020

  20.11.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv 13 Ryfast i Rogaland.

 • Offisielt fra statsråd 13. november 2020

  13.11.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall.

 • Offisielt frå statsrådet 10. november 2020

  10.11.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja forslag om ei mellombels tilskotordning for føretak med stort fall i omsetnad i samband med koronaviruset.

 • Offisielt fra statsråd 6. november 2020

  06.11.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i havne- og farvannsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 30. oktober 2020

  30.10.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 23. oktober 2020

  23.10.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om utbygging og finansiering av riksvei 4 på strekningen Roa - Gran grense inklusive Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet.

 • Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2020

  16.10.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Samfunnssikkerhet i en usikker verden" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 9. oktober 2020

  09.10.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i domstolloven.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2021

  07.10.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 21. september og 25. september 2020  offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2021.

 • Offisielt frå statsrådet 5. oktober 2020

  05.10.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja fleire forslag for å avhjelpe konsekvensar av Covid-19-utbrotet.

 • Offisielt fra statsråd 25. september 2020

  25.09.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem forslag om endringer i burettslagslova.

 • Offisielt frå statsrådet 21. september 2020

  21.09.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Langskip - fangst og lagring av CO2 " lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 11. september 2020

  11.09.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Nina Schanke Funnemark åremålsbeskikket som skattedirektør for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 4. september 2020

  04.09.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag er det mellom anna fastsett forskrift for grunnbeløp, satsar for minste pensjonsnivå og satsar for garantipensjon i folketrygda frå 1. mai 2020.