Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


 • Offisielt frå statsrådet 26. januar 2024

  26.01.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i kontantstøtteloven og folketrygdloven.

 • Offisielt fra statsråd 23. januar 2024

  23.01.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 12. januar 2024

  12.01.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Folk, fisk og fellesskap - en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling» lagt fram. Det vart også lagt fram forslag om endringar i straffeloven.

 • Offisielt fra statsråd 20. desember 2023

  20.12.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt endringer i departementsstrukturen. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet blir opprettet med virkning fra 1. januar 2024.

 • Offisielt frå statsrådet 15. desember 2023

  15.12.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil" lagt fram. Det vart også vedteke tildelingar av Medaljen for edel dåd for redningsinnsats ved hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

 • Offisielt fra statsråd 8. desember 2023

  08.12.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven.

 • Offisielt frå statsrådet 1. desember 2023

  01.12.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny saldering av statsbudsjettet for 2023.

 • Offisielt fra statsråd 24. november 2023

  24.11.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa" lagt fram.

 • Offisielt frå statsråd 17. november 2023

  17.11.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i skattereglane for barnepensjon.

 • Offisielt fra statsråd 10. november 2023

  10.11.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt forskrifter om vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.

 • Offisielt frå statsrådet 3. november 2023

  03.11.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i lov om registrering av regjeringsmedlemmars verv og økonomiske interesser.

 • Offisielt fra statsråd 27. oktober 2023

  27.10.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om samtykke til godkjennelse av endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon.

 • Offisielt frå statsrådet 20. oktober 2023

  20.10.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i lov om pengespel.

 • Offisielt fra statsråd 16. oktober 2023

  16.10.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2023

  13.10.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart flaggkommandør Oliver Berdal utnemnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordra i stilling som sjef for Sjøforsvaret.

 • Offisielt fra statsråd 6. oktober 2023 - Budsjettforslag 2024

  06.10.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 21. september og 29. september 2023 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2024.

 • Offisielt frå statsrådet 29. september 2023

  29.09.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret "Hans".

 • Offisielt fra statsråd 21. september 2023

  21.09.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjenoppnevnt medlemmer til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, for perioden inntil 30. september 2027.

 • Offisielt frå statsrådet 15. september 2023

  15.09.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det godkjent ein tilskotsordning til godstogselskap etter ekstremværet «Hans».

 • Offisielt fra statsråd 1. september 2023

  01.09.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fastsatt en forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

 • Side 2 av 65
 • Side 2 av 65