Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 21-40 av 1183 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 12. oktober 2021

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2022

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 24. september og 1. oktober 2021 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2022.

 • Offisielt fra statsråd 8. oktober 2021

  08.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan forenklingsarbeidet for næringslivet bør tas videre.

 • Offisielt frå statsrådet 1. oktober 2021

  01.10.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremma forslag om ikraftsetjing av lov om verksemder si openheit og arbeid med grunnleggande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold (åpenhetsloven).

 • Offisielt fra statsråd 24. september 2021

  24.09.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om forlengelse av midlertidige endringer for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger i møte med pandemien.

 • Offisielt frå statsrådet 20. september 2021

  20.09.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

 • Offisielt fra statsråd 17. september 2021

  17.09.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

 • Offisielt frå statsrådet 3. september 2021

  03.09.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnt eit lovutval som skal greie ut dei samla juridiske problemstillingane i saker som gjeld negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap, kjønnslemlesting og psykisk vald.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2021

  26.08.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner.

 • Offisielt frå statsrådet 13. august 2021

  13.08.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gjere ei heilskapleg utgreiing av dei ulike vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet i 2050.

 • Offisielt fra statsråd 23. juni 2021

  23.06.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 18. juni 2021

  18.06.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 11. juni 2021

  11.06.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet et forslag om endringer i statsbudsjettet som følge av statlig finansiering av kompensatorisk testing ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige.

 • Offisielt frå statsrådet 4. juni 2021

  04.06.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Ingen utenfor - En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 28. mai 2021

  28.05.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om revidert finansieringsopplegg for Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark.

 • Offisielt frå statsrådet 21. mai 2021

  21.05.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i statsbudsjettet for å dekke auka kostnader til koronasertifikat, endringar i karantenehotellordninga og kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2021

  11.05.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 7. mai 2021

  07.05.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det vedteke at tildelingar av overskotet til Norsk Tipping AS for 2020 skal delast ut til formål innan kultur, idrett, helse og rehabilitering.

 • Offisielt fra statsråd 30. april 2021

  30.04.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag til Lov om Norges kontinentalsokkel.

 • Offisielt frå statsrådet 23. april 2021

  23.04.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart "Finansmarkedsmeldingen 2021" lagt fram.