Offisielt fra statsråd 6. oktober 2023 - Budsjettforslag 2024

Fra statsråd 21. september og 29. september 2023 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2024.

Fra statsråd 21. september 2023 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2023-2024) – For budsjettåret 2024
(departementenes fagproposisjoner):          

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utgiftskap.: 600-672, 2470, 2541-2542, 2620-2686
Inntektskap.: 3605-3672, 5470, 5701-5705

Barne- og familiedepartementet
Utgiftskap.: 800-883, 2530, 2531
Inntektskap.: 3841, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868, 5706

Finansdepartementet
Utgiftskap.: 20-51, 1600-1651
Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5351, 5580, 5605, 5692-5693

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.: 1700-1791
Inntektskap.: 4700-4799

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.: 700-783, 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572, 5631

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.: 61, 400-491
Inntektskap.: 3400-3490

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.: 1400-1482
Inntektskap.: 4400-4481, 5578

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utgiftskap.: 1-2, 500-595, 2412, 2445
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5570, 5607, 5615, 5616, 5635

Kultur- og likestillingsdepartementet
Utgiftskap.: 300-353
Inntektskap.: 3300-3350, 5568

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.: 200-289, 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310, 5617

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5652

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.: 900-954, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540
Inntektskap.: 3900-3951, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625, 5629, 5656, 5685

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.: 1800, 1810, 1820, 1825, 1850, 1860
Inntektskap.: 4800, 4810, 4820, 4860, 5582, 5680

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.: 1300-1370
Inntektskap.: 4300-4354, 5611, 5619, 5672

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.: 100-179
Inntektskap.: 3100

Statsministerens kontor

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand).

Fra statsråd 29. september 2023 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

Prop. 1 S (2023–2024)
For budsjettåret 2024 
Statsbudsjettet

Prop. 1 LS (2023-2024)
For budsjettåret 2024
Skatter, avgifter og toll 2024

Prop. 2 LS (2023-2024)
Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Meld. St. 1 (2023-2024)
Nasjonalbudsjettet 2024

Klima- og miljødepartementet

Prop. 3 LS (2023-2024)
Endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/957 (om endring av MRV-forordningen) og direktiv (EU) 2023/959 (om endringer i klimakvotedirektivet og beslutning om markedsstabilitetsreserven) m.m.

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 168. storting ved dets åpning (Trontalen).

Meld. St. 4 (2023-2024)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2022-2023