Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utgiftskapitler: 600–672, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3605–3672, 5470, 5701–5705

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget