(Korrigert utgave per 23.10.2023)

Meld. St. 1 (2023–2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Les dokumentet

Opprinnelig utgave og rettebrev

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget