Statsbudsjettet 2024: Dokumenter og pressemeldinger

6. oktober 2023 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2024.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets kontakt: